Algemene voorwaarden

Begripsomschrijving:

 

In deze voorwaarden wordt verstaan:
Voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;
Huurder: De persoon en of rechtspersoon die als huurder de overeenkomst tekent.
Verhuurder: Deelnemer Ultra-carrental

 

Artikel 1. Bepaling van de huurprijs, de verhuur en overige kosten:
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en tegen het tarief zoals vermeld in de huurovereenkomst of anderszins schriftelijk overeengekomen. De huurprijs is inclusief een WA+ verzekering, meerdere bestuurders en onbeperkte kilometers.

 

Artikel 2. Verlenging van de huurperiode:
De huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en tijdstip bepaald door de huurovereenkomst terug te geven aan het bedrijf op het adres dat is vermeld in de huurovereenkomst, tenzij O.A verlenging of andere afgesproken voorwaarden zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Overschrijding van de huurperiode:
Indien er sprake is van overschrijving van de huurperiode zonder schriftelijke afspraken voor verlening, zal de huurder de huurprijs van de gehuurde auto per dag te betalen.

 

Artikel 4. Annulering
1. Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij er een schriftelijke annuleringsregeling is overeengekomen

2. Een reservering kan tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden geannuleerd.

3. Word de reservering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode geannuleerd, dan wordt er 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.

4. Indien het voertuig niet wordt opgehaald/ No Show, dan wordt er 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 5. Betaling, borgsom en verzekering
1.Het totaalbedrag van de huurauto en de borg moeten worden betaald op de dag van ophalen.
2.Als de verhuurder bij het inleveren geen schade constateert, moet de borg worden betaald. Dezelfde of de volgende dag worden geretourneerd.
3.Als de verhuurder schade constateert, zijn de kosten van de verhuurder afhankelijk van de door de verhuurder gekozen verzekering. Indien de huurder in het huurcontract heeft geschreven dat hij voor een all-risk verzekering heeft gekozen, bedraagt de aftrek: 500 euro. Indien de huurder niet heeft gekozen voor een uitgebreide risicoverzekering, is de aftrek onbeperkt met de dagwaarde van de auto + de gederfde belasting van de verhuurder voor maximaal 30 huurdagen. Indien huurder heeft gekozen voor de optie: Kopen op eigen risico, worden er bij schade geen kosten aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Kosten verbonden aan het gebruik van de huurauto
Gedurende de huurperiode zijn de kosten zoals brandstof en parkeerkosten voor de huurder. Eventuele bekeuringen zullen ook in rekening worden gebracht bij de huurder. Indien de tank bij inlevering van de auto niet op hetzelfde niveau is gevuld dan bij de levering van de auto worden de kosten van deze aanvulling in rekening gebracht bij de huurder.

 

Artikel 7. Gebruik van het voertuig
1. De auto dient alleen te gebruiken door de huurder aangegeven (mede) bestuurders, zij dienen allemaal boven de 21 jaar te zijn.
2. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

 

Artikel 8. Overdracht en onderverhuur
1.1. De huurauto mag ten alle tijden nooit worden onderverhuurd zonder toestemming van de verhuurder.
2. Het contract tussen de huurder en de verhuurder mag niet worden overgedragen aan derde partijen.

 

Artikel 9. Kosten/ lasten/ schade

a. Alle onkosten ten gevolge van motorische storingen zijn voor rekening van de Verhuurder mits ze niet zijn te wijten aan nalatigheid of verkeerd gebruik van de bestuurder.
b. Overige kosten zoals banden, ruitbreuk, lampen, verlies van onderdelen en eventuele blikschade zijn voor rekening van de Huurder.
c. De Huurder blijft ten allen tijden volledig aansprakelijk in het geval van grove schuld, nalatigheid, rijden onder invloed van alcohol, of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
d. De Huurder dient elke vorm van schade meteen te melden aan de Verhuurder. Wordt schade pas op de laatste huur dag bekend, kan de verhuurder kosten in rekening brengen voor het niet kunnen verhuren van de huurauto, te noemen: huurderving.

 

Artikel 10. Algemene regels
1. Het is uiterste verboden om te roken in de huurauto, indien de Verhuurder dit ziet/opmerkt worden er 50 Gulden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
2. Het is uiterste verboden om dieren te vervoeren in de huurauto, in de verhuurder dit ziet/opmerkt worden er 50 Gulden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
3. Indien er een er een brandend controlelampje verschijnt is het ten strengste verboden om door te rijden, u moet de verhuurder direct contacteren.
4. Mochten er nieuwe krassen/deuken worden ontdekt door de verhuurder tijdens de inlevering, zijn de kosten volledig voor de verhuurder mits all risk verzekerd.
5. De auto dient schoon in geleverd te worden, zoals de auto ook is afgeleverd. Geen sporen van eten & drinken, geen overbodige zandresten en geen lege verpakkingen.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

1. Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van de huurovereenkomst zal uitsluitend beslecht worden in de bevoegde rechtbank te Willemstad, Curaçao.